Företaget startades år 1996 av Rolf, Hans och Lars Danvall och är beläget i Landsbro, i Vetlanda kommun.
VD är Rolf Danvall.

Lokaler anskaffades och eloxeringsutrustning började tillverkas i liten skala.
Vi blev snart trångbodda och år 2000 byggdes lokalerna till.

Under år 2008 bygger vi ett nytt större förråd och monterar ett nytt lagertält. 2014 bygger vi en maskinhall till våra liftar.

Arbetsstyrkan består av Rolf och Marie Danvall och två anställda.
Vid större arbetstoppar hyr vi in verkstadspersonal.

Vi repererar tryckluftsmaskiner, vi inreder och anpassar företagsbilar till sin proffesion.

Vi blästrar med kolsyreispellets som är en rengörningsmetod.

Vi kalibrerar momentnycklar och pulsmaskiner.

Arbetar med service och underhåll på maskiner.

Vi har 25-talet bomliftar, saxliftar och skyliftar samt olika byggställningar för arbete på högre höjder.

VD Rolf Danvall