Bearbetning av aluminium är LMA:s huvudinriktning.

Vår specialitet är korta små serier. Vi borrar, fräser, kapar och svetsar.