Vi kalibrerar momentnycklar och pulsmaskiner. Protokoll bifogas alltid. Vi utför också justeringar och reparationer på de flesta fabrikat av momentnycklar om så krävs.
Momentnyckeln får alltid ligga för temperaturutjämning över natten, något som är extra noga vintertid.

Vi rekommenderar att man kalibrerar sina momentnycklar en gång per år. Givetvis kan användningsfrekvens och användningsmiljö påverka hur ofta man ska kalibrera.